Υπηρεσίες

episkeyi
Υπηρεσίες Επείγουσας ΑνταπόκρισηςMarch 29, 2017
simvolaia
Συμβόλαια ΣυντήρησηςApril 1, 2017
at
Εγκατάσταση και Εκκίνηση

Εγκατάσταση και Εκκίνηση

BLOG

Η σωστή εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού είναι πολύ σημαντική για την περαιτέρω εύρυθμη λειτουργία του.

Το τεχνικό μας προσωπικό διαθέτει την απαιτούμενη εξειδίκευση αλλά και εκπαίδευση από τους οίκους που αντιπροσωπεύουμε και είναι σε θέση να φέρει άρτια εις πέρας ακόμα και την πιο απαιτητική εγκατάσταση Πανελλαδικά.

Οι τεχνικοί μας είναι ενταγμένοι σε πρόγραμμα συνεχών εκπαιδεύσεων ώστε να γνωρίζουν την τεχνολογία αιχμής, τα εξελιγμένα χαρακτηριστικά των προϊόντων, αλλά και να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε οποιαδήποτε δυσκολία συναντήσουν ακόμα και στις πιο δύσκολες, απαιτητικές και κρίσιμες εγκαταστάσεις.

Η εγκατάσταση για τη NIGICO ολοκληρώνεται με την εκκίνηση και μετά τις υπηρεσίες επαλήθευσης της εγκατάστασης και ρύθμισης των παραμέτρων του εξοπλισμού, διασφαλίζοντας έτσι ότι η κρίσιμη υποδομή σας είναι έτοιμη για τη βέλτιστη λύση.