Υπηρεσίες

simvolaia
Συμβόλαια ΣυντήρησηςApril 1, 2017
at
Μελέτη & Διαχείριση Έργου

Μελέτη & Διαχείριση Έργου

BLOG

Η NIGICO διαθέτει οργανωμένο τμήμα διαχείρισης έργων έτσι ώστε να διασφαλίζεται η σωστή και αποτελεσματική διεκπεραίωση του έργου.

Συνοπτικά, διατίθενται οι παρακάτω υπηρεσίες διαχείρισης έργου:

– Μελέτη των αναγκών και απαιτήσεων της εφαρμογής και του έργου

– Υποβολή της κατάλληλης και λειτουργικής -σε κόστος- λύσης

– Λήψη αποφάσεων και εφαρμογής των κατάλληλων ενεργειών για την υλοποίηση του έργου (σχεδιασμός, προγραμματισμός,

απεικόνιση μελέτης, οργάνωση, διοίκηση, έλεγχος, ανασκόπηση)

– Αυτοψία χώρου

– Σχεδιασμός και εγκατάσταση του εξοπλισμού

 

Project Management
Με τις υπηρεσίες διαχείρισης έργου, διασφαλίζουμε ότι ο κρίσιμος εξοπλισμός υποδομής ισχύος και ψύξης θα γίνει με την αρτιότερη εγκατάσταση, εκκίνηση ή αποσύνδεση.
Μια ολόκληρη ομάδα μηχανικών οργανώνει το έργο ώστε να υλοποιηθεί με τον ταχύτερο τρόπο η βέλτιστη λύση, πάντα πιστοί στο χρονοδιάγραμμα και στον προϋπολογισμό του έργου. Έτσι η επένδυσή σας υλοποιείται γρήγορα και αποτελεσματικά, δίχως περιττές & επαναλαμβανόμενες εργασίες ή συνεχείς καθυστερήσεις.