Υπηρεσίες

Συμβόλαια Συντήρησης
April 1, 2017
at

Μελέτη & Διαχείριση Έργου

Η NIGICO διαθέτει οργανωμένο τμήμα διαχείρισης έργων έτσι ώστε να διασφαλίζεται η σωστή και αποτελεσματική διεκπεραίωση του έργου.
Συνοπτικά, διατίθενται οι παρακάτω υπηρεσίες διαχείρισης έργου:
– Μελέτη των αναγκών και απαιτήσεων της εφαρμογής και του έργου
– Υποβολή της κατάλληλης και λειτουργικής -σε κόστος- λύσης
– Λήψη αποφάσεων και εφαρμογής των κατάλληλων ενεργειών για την υλοποίηση του έργου (σχεδιασμός, προγραμματισμός,
απεικόνιση μελέτης, οργάνωση, διοίκηση, έλεγχος, ανασκόπηση)
– Αυτοψία χώρου
– Σχεδιασμός και εγκατάσταση του εξοπλισμού

 

Project Management
Με τις υπηρεσίες διαχείρισης έργου, διασφαλίζουμε ότι ο κρίσιμος εξοπλισμός υποδομής ισχύος και ψύξης θα γίνει με την αρτιότερη εγκατάσταση, εκκίνηση ή αποσύνδεση.
Μια ολόκληρη ομάδα μηχανικών οργανώνει το έργο ώστε να υλοποιηθεί με τον ταχύτερο τρόπο η βέλτιστη λύση, πάντα πιστοί στο χρονοδιάγραμμα και στον προϋπολογισμό του έργου. Έτσι η επένδυσή σας υλοποιείται γρήγορα και αποτελεσματικά, δίχως περιττές & επαναλαμβανόμενες εργασίες ή συνεχείς καθυστερήσεις.

Τελευταία Νέα