Υπηρεσίες

Υπηρεσία Απομακρυσμένης Παρακολούθησης
March 28, 2017
Εγκατάσταση & Εκκίνηση
March 30, 2017
at

Υπηρεσίες Επείγουσας Ανταπόκρισης

Επισκευές ON SITE & στο Εργαστήριο από Εξειδικευμένο Προσωπικό 

Ο μεγαλύτερος αριθμός των επισκευών πραγματοποιείται On site με την αντικατάσταση των απαιτούμενων ανταλλακτικών. Στο εργαστήριο της NIGICO υπάρχει διαθέσιμος, επαρκής αριθμός μονάδων αντικατάστασης και πλήρη σετ ανταλλακτικών για την κάλυψη αναγκών υποστήριξης των πελατών μας. Επίσης στα πλαίσια της μέγιστης ικανοποίησης των πελατών αλλά και της συνάφειας με την πιστοποίηση ποιότητας που κατέχει το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της εταιρείας μας, ο χρόνος επισκευής των βλαβών στο εργαστήριο δεν ξεπερνάει ποτέ τις 2 εργάσιμες ημέρες.

 

Τελευταία Νέα