Προϊόντα

DIRECT EXPANSION

Products


Κλιματιστικές Μονάδες Ελέγχου Απολύτου Ακριβείας του οίκου VERTIV για τον έλεγχο των περιβαλλοντικών συνθηκών των Data Centers και των τηλεπικοινωνιακών κόμβων.