Προϊόντα
HPC M
HPC-L seriesFebruary 9, 2018
AFC
AFC SeriesFebruary 9, 2018

HPC-W

Περιγραφή

Υδρόψυκτοι Ψύκτες νερού του κατασκευαστικού οίκου VERTIV τύπου HPC-W συνδεόμενοι με εξωτερικό/ά Dry Cooler(s) τύπου HPD DY. Μονού ή διπλού ψυκτικού κυκλώματος, Ψυκτικής Ισχύος 280-1200kW, με ένα ή δύο συμπιεστές τύπου Screw κατάλληλους για ψυκτικό μέσο λειτουργίας R134a, με ένα ή δύο εξατμιστές κελύφους & αυλών (shell & tube evaporator) με ανεξάρτητο ψυκτικό κύκλωμα για κάθε συμπιεστή, και με ένα ή δύο υδρόψυκτους συμπυκνωτές κελύφους & αυλών (shell & tube condenser) με ανεξάρτητο ψυκτικό κύκλωμα για κάθε συμπιεστή.

Σχετικά Προϊόντα

 • HPC-L series
  Αερόψυκτοι Ψύκτες νερού του κατασκευαστικού οίκου VERTIV τύπου HPC-L. Διπλού ψυκτικού κυκλώματος, Ψυκτικής Ισχύος 700-1300kW, με δύο (2) συμπιεστές τύπου Screw κατάλληλους για ψυκτικό μέσο λειτουργίας R134a, και ένα (1) εξατμιστή κελύφους & αυλών (shell & tube evaporator), με ανεξάρτητο ψυκτικό κύκλωμα για κάθε συμπιεστή. Με δυνατότητα Free Cooling για μεγιστοποίηση της εξοικονόμησης ενέργειας μέσω της μειωμένης λειτουργίας ή ακόμα και της πλήρους απενεργοποίησης των συμπιεστών.
  ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • HPC-S
  Αερόψυκτοι Ψύκτες νερού του κατασκευαστικού οίκου VERTIV τύπου HPC-S. Μονού ψυκτικού κυκλώματος, Ψυκτικής Ισχύος 60-220kW ή διπλού ψυκτικού κυκλώματος, Ψυκτικής Ισχύος 170-320kW, με συμπιεστές τύπου Scroll σε διάταξη tandem κατάλληλους για ψυκτικό μέσο λειτουργίας R410A, και εξατμιστή πλακοειδούς τύπου (platety pe evaporator). Με δυνατότητα Free Cooling για μεγιστοποίηση της εξοικονόμησης ενέργειας μέσω της μειωμένης λειτουργίας ή ακόμα και της πλήρους απενεργοποίησης των συμπιεστών.
  ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • HPC-M series
  Αερόψυκτοι Ψύκτες νερού του κατασκευαστικού οίκου VERTIV τύπου HPC-M. Διπλού ψυκτικού κυκλώματος, Ψυκτικής Ισχύος 300-670kW, με δύο (2) συμπιεστές τύπου Screw κατάλληλους για ψυκτικό μέσο λειτουργίας R134a, και ένα (1) εξατμιστή πλακοειδούς τύπου (platety peevaporator) στα χαμηλότερης ψυκτικής ισχύος μοντέλα (6-8 ανεμιστήρες) ή κελύφους & αυλών (shell & tube evaporator) στα υψηλότερης ψυκτικής ισχύος μοντέλα (10-12 ανεμιστήρες), με ανεξάρτητο ψυκτικό κύκλωμα για κάθε συμπιεστή. Με δυνατότητα Free Cooling για μεγιστοποίηση της εξοικονόμησης ενέργειας μέσω της μειωμένης λειτουργίας ή ακόμα και της πλήρους απενεργοποίησης των συμπιεστών.
  ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ