Οι Πελάτες μας

Οι Πελάτες μας

Οι Πελάτες μας


H εταιρεία NIGICO AEBE έχει μεγάλη εγκατεστημένη βάση σε διάφορους τομείς της σύγχρονης επιχειρηματικότητας. Έχει υποστηρίξει αποτελεσματικά πολλές και κρίσιμες εγκαταστάσεις και έτσι έχει αποκτήσει την εμπιστοσύνη πολλαπλών μικρών, μεσαίων, αλλά και πολύ μεγάλων επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών.

Στον τομέα του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και της πληροφορικής έχει έντονη παρουσία, καθώς έχει υποστηρίξει πλειάδα τηλεπικοινωνιακών παρόχων, computer rooms & data centers.

Αεροδρόμια, στρατιωτικές υπηρεσίες, υπουργεία, πανεπιστήμια και οργανισμοί δημόσιας μεταφοράς είναι μερικοί από τους δημόσιους οργανισμούς που εμπιστεύθηκαν τη NIGICO για την υποστήριξη των απαιτητικών εφαρμογών τους.

Επίσης στον χρηματοοικονομικό κλάδο η NIGICO AEBE έχει υποστηρίξει σημαντικό αριθμό τραπεζών με εγκαταστάσεις στα data center τους καθώς και στα υποκαταστήματά τους.

Ο κρίσιμος χώρος της υγείας είναι επίσης ένας κλάδος με πολυάριθμες εγκαταστάσεις. Νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα αλλά και φαρμακευτικές εταιρείες έχουν εμπιστευτεί την εταιρεία για την υποστήριξη των πολλών και κρίσιμων μηχανημάτων τους.

Τέλος η NIGICO AEBE έχει υποστηρίξει κρίσιμες εφαρμογές σε εργοστάσια καθώς και ιδιαίτερα απαιτητικές εφαρμογές σε εταιρείες πετρελαιοειδών και στην παραγωγή και διανομή ενέργειας.