Υπηρεσίες

testing
Testing ProceduresMarch 28, 2017
Life service
Υπηρεσία Απομακρυσμένης ΠαρακολούθησηςMarch 28, 2017
at
Αντικαταστάσεις Συσσωρευτών

Αντικαταστάσεις Συσσωρευτών

BLOG

Η φθορά των συσσωρευτών λόγω γήρανσης, λειτουργίας και περιβαλλοντικών συνθηκών αλλοιώνει τις προδιαγραφές τους και μειώνει τις επιδόσεις τους.

Η αντικατάστασή τους βοηθά στην διατήρηση της μέγιστης δυνατής αυτονομίας. Με την υπηρεσία αντικατάστασης συσσωρευτών δίνεται η δυνατότητα για την μεταφορά και εγκατάσταση on site των συσσωρευτών καθώς και την αποκομιδή και ανακύκλωση των παλαιών συσσωρευτών. Η εταιρεία καθώς είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης 14001, διενεργεί όλες τις διαδικασίες με βάση το πρότυπο αυτό.