Υπηρεσίες

Testing Procedures
March 28, 2017
Υπηρεσία Απομακρυσμένης Παρακολούθησης
March 28, 2017
at

Αντικαταστάσεις Συσσωρευτών

Η φθορά των συσσωρευτών λόγω γήρανσης, λειτουργίας και περιβαλλοντικών συνθηκών αλλοιώνει τις προδιαγραφές τους και μειώνει τις επιδόσεις τους.

Η αντικατάστασή τους βοηθά στην διατήρηση της μέγιστης δυνατής αυτονομίας. Με την υπηρεσία αντικατάστασης συσσωρευτών δίνεται η δυνατότητα για την μεταφορά και εγκατάσταση on site των συσσωρευτών καθώς και την αποκομιδή και ανακύκλωση των παλαιών συσσωρευτών. Η εταιρεία καθώς είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης 14001, διενεργεί όλες τις διαδικασίες με βάση το πρότυπο αυτό.

Τελευταία Νέα


  • Ημερίδα NIGICO “Managing Energy in the Big Data World”

    "Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν κρίσιμα θέματα που αφορούν στα σύγχρονα Data Centers"
  • PDX HPAC System

    "Κλιματιστικές Μονάδες Ελέγχου Απολύτου Ακριβείας με άριστη απόδοση, από τη VERTIV"
  • Data Center Solutions

    "Ολοκληρωμένες λύσεις κατασκευής Data Centers"