Υπηρεσίες

antikatastaseis batteries
Αντικαταστάσεις ΣυσσωρευτώνMarch 28, 2017
at
Testing Procedures

Testing Procedures

BLOG

SAT Τests

Στα Site Acceptance Tests διενεργούνται εξατομικευμένες δοκιμές πεδίου ώστε να ελέγξετε την αποτελεσματικότητα του συστήματός σας.

 

Fat Tests

Στα Factory Acceptance Tests ελέγχονται στον χώρο του εργοστασίου τα μηχανήματα για τον έλεγχο της λειτουργίας και επαλήθευση των παραμέτρων του εξοπλισμού.

 

Load Bank Testing

Διεξάγεται με φορητό φορτίο δοκιμών ώστε να εξακριβωθεί υπό φορτίο η συνολική αξιοπιστία του συστήματος σε περίπτωση ανάγκης.

 

Μέτρηση Ποιότητας Ρεύματος

Γίνεται λεπτομερής μέτρηση και καταγραφή των ποιοτικών παραμέτρων της παροχής ρεύματος στην εγκατάστασή σας.

Τα όργανα που χρησιμοποιούνται είναι κατάλληλα διακριβωμένα όπως ορίζεται και από τις διαδικασίες ποιότητας του εγκατεστημένου συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008, της εταιρείας NIGICO. Κατόπιν της ολοκλήρωσης των μετρήσεων, σας καταθέτουμε τεχνική έκθεση συνοδευόμενη από αντίστοιχες μετρήσεις και γραφήματα.