Υπηρεσίες

Αντικαταστάσεις Συσσωρευτών
March 28, 2017
Υπηρεσίες Επείγουσας Ανταπόκρισης
March 29, 2017
at

Υπηρεσία Απομακρυσμένης Παρακολούθησης

Υπηρεσία Τηλεπαρακολούθησης & Τηλεσυντήρησης Life.net

Τα UPS είναι συστήματα σχεδιασμένα να παρέχουν συνεχή και ποιοτική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Στο πλαίσιο αυτό, η NIGICO AEBE φέρνει στην αγορά μια πρωτοποριακή, για τα Ελληνικά δεδομένα, υπηρεσία. Η υπηρεσία LIFE.net παρέχει απομακρυσμένη παρακολούθηση της λειτουργικής κατάστασης του UPS 24ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο. Οι εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί της εταιρείας μας κάνουν ανάλυση των δεδομένων των UPS, μέσω του κέντρου παρακολούθησης Life Command Center, ενώ σε περίπτωση βλάβης γίνεται άμεση διάγνωση του προβλήματος ακόμα και επίλυσή του απομακρυσμένα, εάν αυτό είναι εφικτό.

Τελευταία Νέα


  • Ημερίδα NIGICO “Managing Energy in the Big Data World”

    "Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν κρίσιμα θέματα που αφορούν στα σύγχρονα Data Centers"
  • PDX HPAC System

    "Κλιματιστικές Μονάδες Ελέγχου Απολύτου Ακριβείας με άριστη απόδοση, από τη VERTIV"
  • Data Center Solutions

    "Ολοκληρωμένες λύσεις κατασκευής Data Centers"