Προϊόντα

HPC-S Adiabatic
February 7, 2018
HPC-M series
February 9, 2018

EFC – INDIRECT EVAPORATIVE FREE COOLING

Περιγραφή

Οι Μονάδες τύπου EFC Ψυκτικής Ισχύος 200-300kW, είναι εξοπλισμένες με την πλέον ανεπτυγμένη τεχνολογία, με στόχο να ικανοποιήσουν κάθε ανάγκη σε ψύξη ενός Data Center με πολύ σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Χρησιμοποιούν τόσο την Αδιαβατική Αρχή (Adiabatic Principle) όσο και την Αρχή Ατμοποίησης (Evaporative Principle) για τη λειτουργία της ψύξης. Ο εξωτερικός αέρας διαβρέχεται προτού εισέλθει στον εναλλάκτη αέρα – αέρα, και ψύξει έμμεσα τον αέρα επιστροφής από το DataCenter.

Σχετικά Προϊόντα

  • Τα σύγχρονα DataCenters χρειάζονται πολύ υψηλά επίπεδα ενεργειακής απόδοσης με συνεχή διαθεσιμότητα λειτουργίας των servers. Οι Ψύκτες νερού τύπου HPC-S Adiabatic καλύπτουν διεξοδικά τις παραπάνω απαιτήσεις, παρέχοντας μία υψηλού επιπέδου λύση ψυχρού νερού, ιδανική για κάθε εφαρμογή DataCenter. Με Ψυκτική Ισχύ 170-400kW, οι Ψύκτες HPC-S Adiabatic είναι σχεδιασμένοι για να εξασφαλίσουν 100% διαθεσιμότητα ψύξης ακόμα και στις πιο υψηλές εξωτερικές θερμοκρασίες. Είναι Ψύκτες διπλού ψυκτικού κυκλώματος,εξοπλισμένοι με συμπιεστές τύπου Scroll σε διάταξη tandem κατάλληλους για ψυκτικό μέσο λειτουργίας R410A, και εξατμιστή πλακοειδούς τύπου (plate type evaporator).
    ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
  • Τα σύγχρονα Data Centers χρειάζονται πολύ υψηλά επίπεδα ενεργειακής απόδοσης με συνεχή διαθεσιμότητα λειτουργίας των servers. Οι Ψύκτες νερού του κατασκευαστικού οίκου VERTIVτύπου AFC καλύπτουν διεξοδικά τις παραπάνω απαιτήσεις, παρέχοντας μία υψηλού επιπέδου λύση ψυχρού νερού, ιδανική για κάθε εφαρμογή DataCenter. Με Ψυκτική Ισχύ 400-1500kW, οι Ψύκτες AFC είναι σχεδιασμένοι για να εξασφαλίσουν 100% διαθεσιμότητα ψύξης ακόμα και στις πιο κρίσιμες συνθήκες, όπως υψηλές εξωτερικές θερμοκρασίες, ασταθή παροχή ηλεκτρικής ισχύος, αλλά ακόμα και έλλειψη παροχής «αδιαβατικού νερού».
    ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
  • Υδρόψυκτοι Ψύκτες νερού του κατασκευαστικού οίκου VERTIV τύπου HPC-W συνδεόμενοι με εξωτερικό/ά Dry Cooler(s) τύπου HPD DY. Μονού ή διπλού ψυκτικού κυκλώματος, Ψυκτικής Ισχύος 280-1200kW, με ένα ή δύο συμπιεστές τύπου Screw κατάλληλους για ψυκτικό μέσο λειτουργίας R134a, με ένα ή δύο εξατμιστές κελύφους & αυλών (shell & tube evaporator) με ανεξάρτητο ψυκτικό κύκλωμα για κάθε συμπιεστή, και με ένα ή δύο υδρόψυκτους συμπυκνωτές κελύφους & αυλών (shell & tube condenser) με ανεξάρτητο ψυκτικό κύκλωμα για κάθε συμπιεστή.
    ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ